ШКОЛА ПО ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА И МАНИКЮР - ГР.ВАРНА
Школа по фризьорство, козметика и маникюр – гр. Варна
с лицензия № 2013121075 от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България

предлага обучение за придобиване степен на професионална квалификация и модулно обучение по професия фризьор, козметик, маникюрист – педикюрист.

Предлагани курсове:

Код на професията 8150101
Фризьорство - Втора степен на професионална квалификация

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 660 часа
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:
Завършено основно образование
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна, съботно - неделна, дистанционна
Продължителност на дневната форма на обучение - 3месеца
Продължителност на съботно - неделна форма на обучение - 6мес.
Дистанционна форма на обучение и вечерната - обсъжда се с преподавателя и курсиста

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва ДА МОЖЕ ДА:
 Дезинфектира инструментите;
 Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;
 Подстригва коса с ножица или бръснач;
 Подстригва силно къдрави коси;
 Изработва подстригване - средно и високо;
 Изработва детско и юношеско подстригване;
 Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
 Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
 Изработва видове плитки
 Извършва студено дълготрайно къдрене;
Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;

Извършва частично изсветляване на косата;

 Боядисва коси в различни тонове;
 Оформя и изработва различни видове бради и мустаци;
Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса;
Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността).
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба № 3 / 15.04.2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 / 22.04.2003 г.)
Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета със:
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Допълнителни условия:
1. Курсовете се провеждат в малки групи .в учебните центрове на фирмата.
2. Всички необходими материали за курса се предоставят от учебния център. Всеки курсист получава учебна глава, две ножици ( права и филажна ), комплект гребени.
3. Практиката се води по двойки и на модели осигурени от курсиста. Ние също съдействаме при набирането на модели.
4. Необходимо е предварително записване и заплащане на капаро. Капарото в размер на 100 лв може да се внесе на място или по банков път. Мястото на курсиста се пази само след получено капаро.
5. При евентуален отказ от курса по-малко от 7 дни преди започването му капарираната сума не се възстановява.
6. Таксата за курса се заплаща на вноски : - в първия ден от започването на курса се заплаща 50% от цената. Втората вноска се внася след 30 дни като от нея се приспада внесеното капаро. При забавяне на плащането курсистът губи правото на отстъпки от цената за материали и цената на курсовете.
7. Възможност за работа в салоните на фирмата или други престижни салони.

Код на професията - 8150301
Маникюр, педикюр и ноктопластика - Втора степен на професионална квалификация
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 660 час
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:
Завършено основно образование или клас от средното образование за лица, навършили 16години.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна, съботно - неделна, дистанционна
Базов курс Маникюр
/ 10дни – 150 лв /
-Aнатомия на ръце и нокти
-Болести по ноктите и кожата
-Анатомия на кожата
-Хигиена и организация на работното място
-Техники на маникюр
-Техники на лакиране – класически, френски
-Практика на модели маникюр
-Търговски умения и обслужване на клиенти
-СПА маникюр
-Техники на масаж
Всички материали, необходими за обучението се предоставят от учебния център.
Базов курс ноктопластика с акрил
/10 дни – 340 лв /
-Безопасност и хигиена на работното място при ноктопластиката
-Материалите в ноктопластиката с акрил, технология на продуктите
-Персонално консултиране на клиента
-Архитектура на изкуствените нокти, дизайн
-ПРЕП
-Ноктопластика с удължители и ноктопластика на форми
-Перманентен френски
-Работа с проблемни нокти
-Поддръжка на ноктопластиката с акрил
-Курсистът трябва да си носи инструменти за маникюр.
Всички материали, необходими за обучението се предоставят от учебния център.
Базов курс ноктопластика с гел
/ 10 дни – 340 лв/
-Безопасност и хигиена на работното място при ноктопластиката
-Материалите в ноктопластиката с гел, технология на продуктите
-Персонално консултиране на клиента
-Архитектура на изкуствените нокти, дизайн
-ПРЕП
-Ноктопластика с удължители и ноктопластика на форми
-Перманентен френски
-Работа с проблемни нокти
-Поддръжка на ноктопластиката с гел
-Курсистът трябва да си носи инструменти за маникюр.
Всички материали, необходими за обучението се предоставят от учебния център.
Базов курс Педикюр
/7 дни – 150 лв/
-Aнатомия на крака и нокти
-Болести по ноктите и кожата
-Анатомия на кожата
-Хигиена и организация на работното място
-Техники на педикюр
-Техники на лакиране – класически, френски
-Практика на модели педикюр
-Търговски умения и обслужване на клиенти
-СПА педикюр
-Техники на масаж
Всички материали, необходими за обучението се предоставят от учебния център.
КОМБИНИРАНИ ПРОГРАМИ
Курс маникюр и педикюр
/ 260 лв – 20 дни /
Курс маникюр и ноктопластика гел или акрил ( един вид по избор )
/ 440 лв – 20 дни /
Курс маникюр, педикюр и ноктопластика с гел или акрил по избор (един вид ноктопластика)
/ 580 лв – 30 дни /
Курс ноктопластика с акрил и гел
/ 620 лв – 20 дни /
Курс маникюр, ноктопластика гел и акрил
/ 750 лв – 30 дни /
Пълен курс маникюр, педикюр, ноктопластика с гел и акрил
/860 лв – 40 дни /
Допълнителни условия:
1. Курсовете се провеждат в малки групи по 4астрономични часа на ден от 10.00 ч – до 14.00 ч или от 14:00ч. - 18:00 ч.в учебните центрове на фирмата.
2. Всички необходими материали за курса се предоставят от учебния център.
3. Практиката се води по двойки и на модели осигурени от курсиста.
4. Необходимо е предварително записване и заплащане на капаро. Капарото в размер на 50 лв или 100 лв може да се внесе на място или по банков път. Мястото на курсиста се пази само след получено капаро.
5. При евентуален отказ от курса по-малко от 7 дни преди започването му капарираната сума не се възстановява.
6. Таксата за курса при пълния курс на обучение се заплаща на две вноски : - в първия ден от започването на курса се заплаща 50% от цената. Втората вноска се внася след 14 дни като от нея се приспада внесеното капаро. При забавяне на плащането курсистът губи правото на отстъпки от цената за материали и цената на курсовете.
7. Възможност за работа.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСОВЕТЕ – МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА:
Гр. Варна
Ул. Неофит Рилски 14
Тел: 0888515381; 0878513381
Банкова сметка Инвестбанк АД, клон Варна IBAN BG69IORT73771006772400, Алфа - АС ООД


     Завършеното професионално обучение се удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Диплом признат в ЕS!. Издава се и Europass приложение към сертификата
Школата предлага:
- базисно обучение по фризьорство, козметика, маникюр – педикюр, ноктопластика и работа в салоните на центъра и други престижни салони;
- продължаващо обучение на заетите в сферата по фризьорските и козметични услуги;
- тематични семинари (workshop)
- имате стаж минимум 6мес., но не притежавате свидетелство за придобита професионална квалификация, можете да се явите на държавен изпит и да получите свидетелство.
Предлаганите модули за обучение са съобразени със съвременните тенденции на технологиите и козметиката в сферата на фризьорството, козметиката, маникюра, педикюра и ноктопластиката, съвременния облик на професионалиста и новите очаквания и изисквания на клиентите.
Учебното съдържание включено в модулите за обучение позволяват натрупване на знания и умения свързани с:
- съвременни техники и методи
- техники и професионална апаратура;
- нови козметични продукти и апарати;
- промени настъпили в пазара на услугата;
Обучението в центъра се извършва от висококвалифицирани фризьори, лекари, козметици, специалисти с придобита майсторска степен, юристи, икономисти, педагози и инженери.
ШКОЛАТА РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНА БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИТО, КАКТО И САЛОНИ ЗА КРАСОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА.
Базата за провеждане на практически и теоретически занимания е оборудвана със съвременната техника, използват се продукти, които са основни за съвременната козметика.